God,
We zijn zowel gast in , als rentmeester over uw schepping, God, wij mogen genieten van al het mooie dat daarin te vinden is. We zijn ook gastheer en gastvrouw in uw schepping, geroepen om anderen welkom te heten in ons leven, om met goed beheer deze aarde blijvend leefbaar te maken voor iedereen. Schep in ons hart een geest van gastvrijheid die niemand buitensluit; in ons handelen de wijsheid om goede zorg voor de aarde. Naar het voorbeeld van Jezus, uw zoon en onze Heer. Amen