Heer onze God,
Vol vertrouwen willen we onze gebeden uitspreken;
We bidden dat onze samenleving blijvend vervuld mag worden met een geest van saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel, die we juist in deze crisistijd ervaren.
Geef ook, dat onze zieken zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht
en dat onze dierbare overledenen thuis mogen zijn bij u onze Vader.
We vragen u op de dag voor de Hemelvaart van Jezus uw Zoon,
dat velen de liefde en bevrijdende kracht van u mogen kennen,
ook op voorspraak van Moeder Maria,
door Jezus Christus uw Zoon.
Amen