Dank U, Heer, voor al het mooie en goede
het lijkt wel of ik dat nu in deze moeilijke tijd meer ervaar dan anders
en zo zeggen andere mensen het ook.
Dank U, voor de energie en creativiteit die mensen weten op te brengen
om elkaar nabij te kunnen zijn,
voor de zorg waarmee mensen klaar staan voor elkaar
voor de mensen die hun hart laten spreken.
Dank U, voor de inzichten die ons in deze tijd worden gegeven,
wat doet er werkelijk toe
en wat kan ik eigenlijk best missen,
wat is het dat mij ten diepste gelukkig maakt?
Dank U, voor de lente
waar juist dit jaar geen einde aan lijkt te komen,
de zon en het fluiten van de vogels,
zo goed hoorbaar in deze dagen.
Dank U, Heer, voor al het mooie en goede,
dat nu nog meer dan anders mooi en goed lijkt te zijn.
Amen