God van hoop en toekomst. De belofte van de komst van een stralend licht zou onvervuld zijn gebleven als er geen mensen waren die het licht wilden zien. U zou zijn woord van genade vergeefs hebben uitgesproken als er geen mensen waren die dat woord wilden horen. Daarom bidden wij: maak dat wij de tekenen van uw aanwezigheid herkennen en, ieder op zijn eigen manier, waar maken in ons dagelijks bestaan. Dat vragen wij U omwille van het kind, wiens geboorte wij vieren, omwille van de profeet die hij werd, Jezus Christus, uw zoon en onze Heer. Amen