God, schepper van al wat bestaat. De aarde heeft genoeg voedsel voor alle mensen, en toch lijden velen honger. De rijkdommen van de aarde zijn genoeg voor ieder mens, en toch lijden velen armoede. Het leven op aarde draagt veel vreugde met zich mee en toch leven velen in verdriet. Beziel ons met uw Geest, dat wij, ieder naar eigen mogelijkheden, bijdragen aan een wereld waarin welvaart en geluk bereikbaar worden voor iedereen. Amen