God, wij willen U geven wat U toekomt,
daarom bidden wij tot U,
Geef dat wij U steeds blijven ontdekken
in de minsten van onze broeders en zusters
en hen geven wat hèn toekomt:
recht op een menswaardig bestaan.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen