Heer onze God,
in uw Zoon Jezus hebt u laten zien ,
wat het betekent je leven geven voor je vrienden,
dat is je totaal inzetten voor elkaar.

We bidden U
wees in deze tijd van corona met allen ,
die met meer dan volle inzet,
zorg en aandacht verlenen aan hen
die door deze ziekte getroffen zijn.
Wees met de naasten van deze getroffenen.
En geef ook een plaats aan allen in uw hemelrijk
die door deze ziekte zijn overleden.
We bidden het u leven gevende God,
door Jezus Christus uw Zoon,
Hij die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen