Beste mensen, in ons leven kan het vaak duister zijn door zoveel omstandigheden; toch mogen we ons verheugen over het licht. Licht van de zon, door God geschapen; licht van een kaars die met haar kleine licht de nacht en het duister in ons leven wil verlichten

We verheugen ons over Jezus Christus, Gods zoon; gezonden als licht in de wereld om het duister te verlichten. Moge Hij ook voor ons een licht zijn, dat ons begeleid op al onze wegen.