God van alle mensen, God voor alle mensen, U laat uw Geest waaien waar hij wil, overal ter wereld brengt hij mensen in beweging om te werken aan vrede, aan eerbiediging van mensenrechten, aan een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen der aarde. Schenk ook ons uw geest van wijsheid en kracht opdat ook wij in beweging komen om te werken aan een samenleving waarin ruimte is voor ieder mens, vrede en welvaart voor iedereen. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen