Heer open mijn ogen, dat ik de nood van de anderen zie; open mijn oren dat ik hun geroep hoor; open mijn hart, dat zij niet zonder hulp blijven. Laat mij zien waar geloof, hoop en liefde nog nodig is en dat ik dan daarvan de doorgever mag zijn. Heer open mijn ogen, oren en hart, zodat ik voor Uw vrede mij kan inzetten. Amen