God,
die, stil maar voelbaar, aan het licht komt
overal waar mensen verbondenheid beleven,
waar zij één zijn in hun wil om deze aarde
bewoonbaar te maken voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Moge de Geest van saamhorigheid, die Jezus bezielde,
ook over ons neerdalen en ons helpen te groeien
in liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar.
Amen