Dromen van inzet

Als iedereen de handen uit de mouw zou steken en zich zou inzetten om elke mens een beetje gelukkiger te maken, dan zou het samenleven veel gemakkelijker worden, God.
De sterkere kan het dan opnemen voor de zwakkere en de grootste kan aan de kant van de kleinste gaan staan.
Maar vaak gebeurt dat niet en blijf ik zelf ook op mijn eigen eilandje leven, zonder rekening te houden met anderen.
Nu wil ik U vragen, God, mij een duw in de rug te geven om zelf die eerste stap te zetten.
Misschien dat de droom van een mooiere wereld voor élke mens dan toch vandaag kan beginnen!