God van het verbond, open ons voor uw woord dat ons oproept tot saamhorigheid, schenk ons uw Geest dat wij verbondenheid beleven en vieren. Maak ons zo bereid mee te bouwen aan een samenleving waarin mensen om elkaar geven en wat voor elkaar over hebben, zodat niemand van uw mensen verloren loopt. Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus onze Heer en broeder tot in eeuwigheid. Amen