God,
help ons na de denken over wat ons leven zinvol en waardevol maakt. Dat we ons gedrag niet laten beheersen door allerlei bijkomstigheden. U roept ons op om aandacht te hebben voor datgene waarin iets van uw hemel in ons midden werkelijkheid kan worden. Help ons onderscheid te maken tussen wat werkelijk belangrijk is en wat eigenlijk niet meer is dan overbodige franje. Mogen we dan de juiste keuzes maken en zo geluk brengen en vinden. Amen.