God, onze Vader, U hebt ons geschapen voor het leven, niet een leven dat bedreigd wordt door dood en verderf, maar een leven in vrede en gerechtigheid voor ieder mens. Niet een leven dat vergald wordt door haat en nijd maar een leven dat in liefde gedeeld wordt met anderen. Schenk ons uw Geest opdat wij leven zoals U ons bedoeld hebt, als mensen die geven om elkaar, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen