Bidden wij tot de Heer
die voor ons ten beste spreekt bij God de Vader:
Dat Gods Rijk van vrede tot bloei mag komen
en dat wij allen een plaats geven in ons hart;
dat wij niemand van onze liefde buiten sluiten,
maar bereid zijn de vruchten van de aarde
zusterlijk en broederlijk te delen.

We bidden ook,
dat wij de nabijheid van God in ons leven mogen ervaren
en dat wij oog hebben voor de mensen naast ons,
die het moeilijk hebben, die ziek zijn
en wij bidden ook voor onze dierbare overledenen,
dat de belofte van het eeuwig leven
voor hen werkelijkheid mag worden.
We vragen dit op voorspraak van de H. Filippus Neri
door Christus onze Heer.
Amen