God,
wij denken aan uw rijk op aarde, dat rijk van vrede en liefde voor iedereen, wij verlangen naar een wereld waarin het goed gaat met al uw mensen. De weg ernaartoe blijkt zo ontzettend lang. We raken bijna ontmoedigd. Verdiep ons geloof in uw aanwezigheid en laat ons voelen dat U met ons meetrekt. Help ons bij het maken van goede keuzes op de soms kronkelige weg van het leven opdat wij niet verdwalen en onze idealen niet verliezen. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen