Wij weten, God,
dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren of begrijpen we Hem niet.

Meer dan ooit verlangen we naar uw Geest,2628
de Geest die als bloed door onze aderen stroomt,
de Geest die mensen barmhartig, liefdevol
en dienstbaar maakt.
De Geest die ons de goede weg wijst.

Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons tot ontmoeting brengt,
uw Geest die ons harten opent voor elkaar.
Uw Geest die ons het perspectief opent
voor een nieuwe wereld,
waarin liefde en saamhorigheid
het voor het zeggen hebben.
Opdat wij bouwen aan een wereld
Waar U van droomt.
Amen