God,
wij hebben verwachtingen nodig. En toekomstbeelden van vrede en levensvreugde voor alle mensen. Geef ons de moed om te blijven geloven in Uw droom, Uw hemels rijk op aarde. Dat die droom ons in beweging houdt om hem ook waar te maken. Dat wij mensen bezield blijven om nu en in de toekomst te doen wat in ons vermogen ligt. Maak wegbereiders van ons, zoals Johannes de Doper, geen alles-weters die menen anderen de les te moeten lezen, maar zoekers om samen met anderen te komen tot een beter verstaan van Jezus’ blijde boodschap ten voordele van allen. Amen