God van liefde, U roept elke mens om zijn leven in liefde te delen met anderen, een mens alleen loopt verloren in de grote wereld, alleen samen met anderen kan hij geluk en vrede vinden. Toch gebeurt het dat mensen elkaar het leven zuur maken, dat oorlog en geweld teweegbrengen in plaats van vrede. Help ons trouw te zijn aan uw roeping door trouw te zijn aan elkaar. Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen