God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen,
overal waar mensen hard zijn in hun oordeel over anderen
en zich ver verheven voelen boven degenen
die in hun ogen verkeerd gehandeld hebben;
overal waar mensen niet kunnen vergeven
en alleen maar roepen om strengere straffen. Moge uw barmhartigheid en vergevingsgezindheid,
die zo duidelijk zichtbaar werd in Jezus’ woorden en daden,
ook ons leven zin en inhoud geven,
dat ook wij bijdragen aan een betere wereld,
vandaag en alle dagen. Amen