Heer,
Met onze hand-palmen en hosannagezang eren we U zoals lang geleden de kinderen van Israël.
Met heel ons hart leven we in deze Goede Week mee met U en met allen die een kruis te dragen hebben.
Dat uw eenzaamheid niet het laatste woord heeft, sterkt ons nu. Dat uw lijden niet vergeefs is, geeft ons nu moed.
Dat uw dood niet het einde is, geeft ons hoop. Zegen onze handpalmen. Geef ons dankbare handen die klappen voor al wie voor ons zorgen.
Geef ons biddende handen om vreugde en zorg in uw Hand neer te leggen.
Amen.