Goede God,
terwijl wij uitzien naar het feest van Pinksteren
bidden wij om de komst van uw Geest.
Kom met uw Geest en leer ons, Heer
om altijd vriendelijk te zijn,
om ons te beheersen als we kwaad zijn of geëmotioneerd,
om geduld te hebben als dat van ons gevraagd wordt
om blij en tevreden te zijn met alles wat ons gegeven wordt
om open te staan voor het geloof dat ons is overgedragen
om elkaar te verdragen en te vergeven,
om er van harte te zijn voor elkaar.
Wilt U ons zo leiden, opdat wij de vruchten van uw Geest zullen voortbrengen.
Amen