Goede God, over de hele wereld gedenken mensen het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon.
Met hen verbonden, wil ik bidden: Ontferm U over alle mensen die delen in Jezus’ lijden, allen die een zwaar kruis moeten dragen, allen die honger en dorst lijden, allen die gebukt gaan onder armoede, geweld of uitbuiting, allen die ongeneeslijk ziek zijn en bang zijn voor de dood.
Ontferm U over allen die anderen bijstaan in hun nood: dokters en verpleegkundigen, welzijnswerkers en sociale werkers, pastores en psychologen, leerkrachten en opvoeders, mantelzorgers en rouwverzorgers, onderhoudspersoneel en zij die zorgen voor onze voeding, zovelen die vanuit hun beroep of als vrijwilliger oprechte zorg en menselijkheid betonen.
Ontferm U over hen die onze wereld besturen: politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, opiniemakers, allen die leiding geven aan anderen.
Ontferm U over allen die getroffen zijn door vreselijke ziektes, of door het Corona-virus en gestorven zijn, gedenk hen die eenzaam moesten sterven, allen die geen afscheid konden nemen van een geliefde.
Ontferm U over allen die zoeken naar zin en houvast, allen die twijfelen en angstig zijn voor de toekomst, allen die kracht zoeken in hun geloof, allen die hoop putten uit het Pasen van Jezus Christus. Ontferm U over de mensen rondom mij die het moeilijk hebben.
Amen