God,
Vader van alle mensen, wij proberen bij elkaar te horen als uw kinderen. Een familie van allemaal mensen. Want bij U is ieder mens altijd van harte welkom; niemand uitgezonderd. Help ons om onbevooroordeeld open te staan voor al uw mensen. Geef ook dat wij niemand buitensluiten, voor niemand de deur dicht gooien. Mogen wij, dankbaar voor alles wat we hebben, ook bereid zijn te delen opdat ook anderen kunnen delen in onze vreugde. Help ons zo de wereld bewoonbaar te maken in de geest van Jezus Christus, uw zoon en onze Heer. Amen