God van tijd en eeuwigheid, in de stilte van dit moment bidden wij U; open onze oren voor uw boodschap van heil en genade, bevrijd ons van onze doofheid zodat we uw woord verstaan. Open onze ogen voor de schoonheid van uw schepping en genees onze blindheid opdat we een goed zicht hebben op de werkelijkheid van ons aardse bestaan. Open onze monden opdat wij woorden spreken van meeleven, woorden die anderen troosten en opbeuren. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen