Geest van God,
Geest van Jezus, Geest van water en vuur, Geest van storm en wind, wees voor ons als een verfrissend bad opdat wij opstaan uit de slaap van sleur, van onverschilligheid. Vuur ons aan om in beweging te komen, opdat wij niet bang zijn onze nek uit te steken voor de zaak van Jezus van Nazaret, in onze geloofsgemeenschap. Geef ons inspiratie, geef ons kracht, vandaag en alle dagen. Amen