God,
niet van doden maar van levenden, niet van de dode letter maar van de levende geest, niet van de mooi weer spelers maar van de oprechte zoekers. U wilt welzijn en geluk voor al uw mensen. In de wereld van nu is er veel angst en dwang. Zijn er zorgen om de aarde. Geef ons de moed, het lef om de juste keuzes te maken, ook als dat moeite kost. Uw weg ten leven is ons doel. Amen