Hoe gemakkelijk
is het voor mij met U te leven, Heer.
Hoe gemakkelijk is het voor mij in U te geloven.
Ook als ik mijn twijfels de ruimte laat
of mijn verstand het opgeeft,
als zelfs de knapste mensen
niet verder kunnen zien
dan vanavond –
en niet weten wat we morgen moeten doen
dan schenkt Gij mij
de onwrikbare zekerheid:
dat Gij bestaat,
dat Gij ervoor zult zorgen
dat niet alle wegen naar het goede worden afgesloten.