God,
wij noemen U barmhartige Vader, iemand die eindeloos vergeeft
bij voorbaat, nog voor wij er om vragen.
U wilt zijn: God-met-ons, Immanuël,
en dàt ligt in onze handen.
Wanneer wij echt uw hart en handen zijn,
dan bent U helemaal van deze wereld
Wij vragen U ons te sterken
om daar in ons leven echt werk van te maken,
uit kracht van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.