Gezegend de mensen
die zijn als Jezus van Nazareth,
mensen die goed zijn en barmhartig,
met een hand die niet slaat als hij geslagen wordt;
met een mond die niet verraadt als hij verraden wordt;
mensen als een vriend die zijn vijand niet verloochent.

Gezegend de vrouw voor de man en de man voor de vrouw
en oud voor jong en sterk voor zwak.
Gezegend de barmhartigen en zij die open zijn en lief,
met wie het goed omgaan is bij alle gebreken.

Gezegend zij die elkaar bewaren,
troosten, voorthelpen en verdragen.
Gezegend jij die klein of
groot tastend doet als Hij, het kwaad vergeldt
door goed te doen.
Zalig ben je en gezegend, een paradijs op aarde.