God,
In een wereld waarin geweld zoveel ellende veroorzaakt, waar we wegkijken wanneer wezenlijke menselijke waardigheid met voeten wordt getreden, roept U ons op tot meeleven en vergevingsgezindheid.

In een wereld waarin velen niet welkom zijn door vooroordelen en discriminatie nodigt U ons allen uit aan de tafel van het nieuwe verbond; bestemd voor àlle mensen.

In een wereld waarin mensen elkaar doden en verwonden, waar haat en wraakzucht eindeloos veel leed veroorzaken, vraagt U van ons dat we het goede kiezen voor ieder medemens. En dan niet alleen voor hen van wie we veel houden maar ook voor mensen, waar we moeite mee hebben. Help ons daarbij! Dan wordt de wereld úw wereld, een plaaats waar het goed toeven is voor iedereen in ons, met ons en door ons
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen