God, Vader van alle mensen,
onvindbaar in de ruimte boven ons, maar te vinden in de stilte van ons hart, onzichtbaar in de wereld om ons heen, maar wel te zien in mensen die door uw Geest bewogen worden, zonder gezicht maar wel te herkennen in Jezus, de profeet van Nazaret. Wees aanwezig in ons midden, raak ons met uw Geest, dat wij steeds meer gaan gelijken op Jezus, opdat anderen U kunnen herkennen in onze manier van leven. Amen