God van nabijheid,
Wij komen tot U
nu wij in onze ontmoetingen afstand
moeten houden van elkaar.

Versterk in ons het besef dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters van één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn.

Wij bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus.
Wij bidden U ook voor allen die in de zorg werken:
bescherm hen, leid hen, sta hen bij.

Geef dat wij Uw aanwezigheid mogen ervaren
en dat we mogen beseffen dat U ons nabij wilt zijn
in alle omstandigheden van ons leven.

Amen.

Ben Wolbers, co-provinciaal lid Eerste Orde Karmel