God,
waar bent U als mensen in nood uw hulp inroepen? Waar bent U als mensen leven in bittere armoede? Waar bent U als mensen honger hebben? Waar bent U als mensen verdriet hebben? Maar, God, ik weet het, U zult ons vragen: waar was jij toen mensen in nood om hulp riepen, waar was jij toen mensen geen kans kregen om geluk te vinden? Waar wij zijn, daar bent U. Waar U bent, zijn wij vaak niet te vinden.
Vergeef ons. Amen