God van mensen, U roept ons om deze wereld bewoonbaar te maken voor iedereen, Ieder van ons hebt U de opdracht gegeven om te werken aan vrede en gerechtigheid, aan vriendschap en solidariteit. Schenk ons uw kracht om samen met elkaar te bouwen aan een gemeenschap waarin ieder zich thuis voelen kan. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen