Goede Vader in de hemel, wil ons genadig verhoren als wij tot u bidden
voor al diegenen die het in deze verwarrende tijd moeilijk hebben zowel geestelijk als lichamelijk,
dat zij vertroosting mogen ervaren van medemensen en verlichting mogen krijgen in hun lijden;
bidden we ook voor onze dierbare overledenen om eeuwig leven in Uw Vaderhuis.

Amen