Witte Donderdag

Goede God,
vandaag spreekt U opnieuw de bekende woorden:
“dit is mijn Lichaam, mijn Bloed,
neem en drink”,
U geeft uw Lichaam, U schenkt uw ziel,
U geeft het uiterste, U geeft U zelf.

Ook vandaag nodigt U ons uit aan uw tafel,
maar wij kunnen slechts met ons hart op uw uitnodiging ingaan.
Wij vragen U,
doe ons de diepte van dit gemis verstaan
en wees ons ook nu nabij,
U, met uw naam die is: “Ik zal er zijn”.
Amen