God van onze voorvaderen,
U hebt aan Mozes uw naam bekend gemaakt: “Ik zal er zijn.”
U zegt daarmee dat U niet van een afstand naar ons wilt toekijken,
U wilt ons leven met ons delen in alles wat mooi en vreugdevol is en vooral in wat pijnlijk en onbegrijpelijk voor ons is.
U wilt met ons mee lijden, mee bidden.
God van onze voorvaderen,
leer ons te geloven in uw naam,
en leer ons dat uw naam ons uitnodigt om er te zijn voor anderen,
open daartoe onze ogen en ons hart,
U die zegt: “Ik ben bij jullie alle dagen van je leven.” Amen.