Maria,
uw geloof in Jezus maakte zijn eerste wonder mogelijk,
toen U zei: “Doe maar wat Hij u zegt, wat het ook is”,
en de dienaren op Jezus’ aanwijzing water in de kannen goten,
dat veranderd werd in wijn waarna het bruiloftsfeest in Kana kon doorgaan.
Maria,
leer ons te geloven, dat er wonderen kunnen gebeuren
als wij luisteren naar Hem,
dat er altijd hoop is op een nieuwe wending als wij in de problemen zitten,
als wij op één of andere manier vastlopen in ons leven.
Maria,
U die ons zegt: ”Luister naar Hem”.
Wees onze voorspraak bij Hem die ons wil helpen,
die ons leven en vreugde wil geven.
Amen.