Eeuwige God,
verhoor ons gebed
nu wij voor corona-zieken en alle zieken
een beroep doen op Uw barmhartige hulp,
wees hen nabij.

Wees ook nabij
voor hen die zijn overleden,
geef hen nu een plaats bij U
in het land van licht en vrede.

We vragen U dat
op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen