Goede God,

wij roepen om uw aanwezigheid bij het gaan van de kruisweg op deze Goede Vrijdag.

Wij gedenken al uw mensen, die vandaag hun kruisweg gaan, omwille van hun geloof in gerechtigheid en vrede. Wij noemen met name hun voorganger en pleitbezorger: Jezus, de gekruisigde, en in zijn onverwoestbare naam gedenken wij allen die gisteren en vandaag vermoord, gemarteld en verbannen werden, of die veracht, miskend en uitgelachen werden, omdat zij wilden blijven die zij geworden waren, uit kracht van uw Naam: mensen voor mensen. Dat wij mogen gaan in hun voetspoor, dat de liefde onder ons het in uw Naam zal winnen van de dood. Laat ons gaan in vrede