Heer onze God,
Verhoor in Uw goedheid
ons gebed voor de corona-zieken en voor allen,
die onder pijn, leed en ziekten gebukt gaan
en wees ook met allen die gestorven zijn,
dat zij bij U mogen zijn in het hemels vaderhuis.

We bidden u dat op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer. Amen.
Mogen wij die mensen zijn.
Amen.