Heer onze God,
Gij hebt het licht uit het duister
doen voortkomen,
Gij hebt ons versterkt door de slaap
en ons doen ontwaken
om Uw goedheid te verheerlijken.

Maak ons tot kinderen van het licht
en van de dag
en deelgenoten aan de dingen die blijven.
Wees ons nabij en
allen die overal op deze wereld
Uw liefde en bijstand zoeken.
Geef ons allen in Uw barmhartigheid
dat wij veilig mogen zijn in Uw hoede
en ook met vreugde
Uw wondere en grote Naam loven,
die van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest,
nu en immer en in alle tijden.
Amen