Terwijl het nieuwe leven in de natuur ontluikt,
worden zovele mensenlevens bedreigd…..

Barmhartige God,
U bent mijn Herder,
U bent mijn redder,
niets kom ik tekort,
zo troost U ons in psalm 23.
Hou ons vast,
leid ons, in de mensen die voor ons zorgen,
naar een veilige en gezonde toekomst.
Schenk ons het geduld
om op U te kunnen blijven vertrouwen.
Onze Vader….

Moeder Maria, wees onze voorspraak,

Heilige Corona, wees een troost voor allen die zwaar beproefd worden,

Amen.