Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben
gezien,

zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,

hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,

wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,

maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,

leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt
genoemd,

doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

wees hier aanwezig