Enige, God,
U, bron van leven en licht,
in uw licht zien wij het licht van Jezus,
die voor ons uittrekt op weg naar Pasen.

Mag zijn geloof en zijn vertrouwen in U,
ook ons vaster doen geloven
in een nieuwe wereld,

Een wereld waarin elk mensenleven telt,
een waarin wij omzien naar elkaar,
een wereld die gedragen wordt door liefde en solidariteit.

Dat wij ons leven hieraan zullen geven.
Amen