We gaan op weg deze vastentijd(40 dagentijd), ook al weten we niet welke hobbels we op deze weg tegenkomen.

Wat ons wel gevraagd wordt om onze talenten te gebruiken, zodat die weg tot heil mag zijn voor velen.

Wat we zeker weten, mochten we op die weg dreigen te verdwalen we op Jezus mogen vertrouwen, die door zijn Verrijzenis voor ons eeuwig leven heeft verworven en die voor ons is : de weg, de waarheid en het leven.