GELOVEN THUIS VONKELEND dat is het thema van Veertigdagentijd en Goede Week 2021
Kijktafels – Vertellen – Verdiepen – Bidden & vieren – Knutselen & doen
Vasten: normaal zoeken we het in een vorm van soberheid en beperking. Maar we zitten in 2021 al een jaar in beperking, en daar hoeven we niet een schepje bovenop te doen. God zegt het zelf, dat Hij niet blij wordt van ons vasten als we in zak en as zitten, het hoofd laten hangen en treurig neerliggen. Wél als we gerechtigheid doen, mensen bevrijden, opbeuren, elk juk breken; lees maar in Jesaja 58. Dus zochten we naar een positief, enthousiast thema voor de veertigdagentijd en de Goede Week. ‘Hoopvol uitzien naar Pasen. Opstaan uit de as,’ zeiden we. Daarmee krijgt Aswoensdag een nieuwe klank, want waar as is, is vuur. We gaan werken met het symbool vonken onder de as die opvlammen als ze aangeblazen worden.

Doe mee met het veertigdagenthema ‘Vonkelend!’ bewust zo gespeld. Laten we fonkelend vasten door het verlangen naar het paasvuur aan te blazen, de hoop in onszelf op te rakelen, elkaar te bemoedigen en te verwarmen! Fonkelende veertigdagentijd! Naar de website van Geloven Thuis