Thema: Jezus maakt mensen beter

In deze viering lezen we over Jezus die de melaatse aanraakt. De melaatse heeft een huidziekte en is heel besmettelijk, toch raakt Jezus hem aan. Net als in het verhaal van de melaatse mag je elkaar in deze tijd soms ook niet aanraken. Dat is moeilijk. In het verhaal raakt Jezus toch de man aan en hij geneest. Ook nu mogen mensen niet dicht bij elkaar komen en aanraken.

Wat: gezinsviering
Voorganger: Pastor Jan Kerkhof-Jonkman
Koor: kinder- en tienerkoor Ootmarsum o.l.v. Karel Tijhuis
Piano: Herman Koops
Wanneer: zondag 14 februari 9.00 uur
Waar: Simon en Judas Ootmarsum

Aanmelding viering : tel 0541 -29 29 91 of via mail ootmarsum@lumenchristi.nl
14 februari is het ook het weekend van Carnaval, daarom mogen alle kinderen die deze viering bezoeken verkleed komen. Kom je ook?

affiche aankondiging gezinsviering 14 febr. Jezus geneest